Regulamin Telefon668 207 445

Regulamin

Strona główna » Regulamin
 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu.
 2. Każy uczestnik musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu basenu UWM w Olsztynie przy ul. Tuwima
 3. Uczestnik zajęć musi we własnym zakresie skontaktować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przciwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania. Uczestnictwo w zajęciach obdywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują że są zdrowe i nie posiadają żadfnych przciwskazań do nauki pływania i przebywania w wodzie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, również z przyczyn od niego nie zależnych.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązanisą do przstrzeganiapoleceń instruktorów oraz ratowników
 6. Każdy uczestnik powinien posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik
 7. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.
 8. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na nieckę basenową. Dzieci zostają odebrane i odprowadzone przez instruktorów.
 9. Osoby asekurujące swoje dzieci powinny posiadać własny strój.
 10. Zajęcia nauki pływania trwają 30 min. Zajęcia pływania sportowego 45 min.
 11. Do szatni można wejść 15 min przed zajęciami a opuścić je 15 min po zakończonych zajęciach.
 12. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ( np. SMS, mail ). Termin odrabianek należy ustalić z instruktorem, nie później niż 2 tygodnie od momentu nieobecności na zajęciach. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin i nie zgłoszenia, możliwość odrobienia nieobecności przepada bezpowrotnie.
 14. Za nieobecności podczas trwania nauki pływania pieniądze nie są zwracane. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny kurs.
 15. Zajęcia moga być nagrywane i fotografowane.
 16. Wpłata jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 17. Szkoła ” AQUA SWIM & THERAPY ” odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za dzieci odpowiadają ich rodzice ( opiekunowie ).
Podziel się:


W naszej ofercie

Nauka pływania aqua-swim
masaż i terapia w wodzie

tel.: 668 207 445

Pływalnia Uniwersytecka, ul. Tuwima 9, Olsztyn

Facebook